Anne Joke Moojen-van Arkel

Adres: Tiekeweg 12, Enschede
Geboortedatum: 08-08-1952
Beroep: Onderwijzeres
Nevenfunctie: Vice-Voorzitter Unie Van Vrijwilligers Enschede en Commissielid UVV Ned. / Bestuurslid Tesselschade-Arbeid Adelt afdeling Twente
Motivatie: Het oude principe van de coöperatie, “samen” en “elkaar helpen”, spreekt mij erg aan. Het is interessant om achter de schermen te kijken en mee te denken met een maatschappelijk betrokken bank. Rabobank heeft zeer veel leden met een grote diversiteit in doelen en belangen.


Breng uw stem uit