Gesiene Vos

Adres: Venderinklanden 48, Enschede
Geboortedatum: 16-04-1964
Beroep: Kwaliteitsfunctionaris Medisch Spectrum Twente
Nevenfunctie: Loopbaan Potentieel Meting coach en vrijwilliger AriensZorgpalet Enschede
Motivatie: Als ledenraadslid wil ik graag doorgaan met de activiteiten om een stevige coöperatieve Rabobank neer te zetten.


Breng uw stem uit