Martin Hillen

Adres: Het Roombeekhofje 8, Enschede
Geboortedatum: 25-04-1948
Beroep: Gepensioneerd docent
Nevenfuncties: Penningmeester Folkoregroep de Krekkel / Rondleider Sterrenwacht Cosmos Latrop / Kandidaat WMO-raad Enschede
Motivatie: Ik denk dat ik met mijn opleiding en mijn jarenlange ervaring in het lesgeven aan groepen van allerlei niveau en samenstelling, een zinvolle bijdrage kan leveren aan de ledenraad van de Rabobank. Werken in een groep gekwalificeerde mensen en dan opgedragen taken tot een goed einde brengen, zijn een sterke kant van mij.


Breng uw stem uit