Voorwaarden

Hier vind je de voorwaarden van de Rabo Clubkas Campagne.
Heb je hierover nog vragen stel deze dan aan communicatie.eh@rabobank.nl

Voor de Rabobank Clubkas Campagne van de Rabobank gelden de volgende voorwaarden:
 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie heeft een zakelijke rekening bij Rabobank Enschede-Haaksbergen (meetdatum 1 januari 2018)
 • De organisatie is gevestigd in het werkgebied van Rabobank Enschede-Haaksbergen en heeft geen regionaal of landelijk karakter.
 • De activiteit vindt plaats in de regio Enschede-Haaksbergen.
 • De activiteit heeft een sportief, cultureel, maatschappelijk of recreatief doel en draagt bij aan de lokale leefbaarheid.
 • De organisatie werkt met vrijwilligers en wil geen winst maken.
 • Individuen moeten lid kunnen worden van de organisatie of de activiteiten moeten voor een brede doelgroep toegankelijk en/of interessant zijn.
 • De organisatie krijgt maximaal één keer per jaar een bijdrage uit de Rabo Clubkas Campagne.
 • De organisatie moet zich zelf aanmelden voor deelname.
 • De organisatie is verplicht om de bijdrage uit de Rabo Clubkas Campagne te gebruiken voor het opgegeven bestedingsdoel.
 • De activiteiten van de organisatie sluiten aan bij de merkwaarden van de bank: persoonlijk, betrokken en dichtbij.
 • De directie van de Rabobank behoudt het recht om organisatie uit te sluiten of toe te laten tot de Rabo Clubkas Campagne.
 • De organisatie is verplicht om de bijdrage van de Rabo Clubkas Campagne te besteden aan maatschappelijke doelen ter verbetering van de aspecten leefbaarheid, educatie, cultuur, sport of recreatie. Op verzoek moet de vereniging dit kunnen aantonen.
 • Als de organisatie niet kan aantonen dat de bijdrage aan het opgegeven doel is besteed, wordt de organisatie uitgesloten van deelname.
 • Alle klanten (natuurlijke personen) vanaf 12 jaar van Rabobank Enschede-Haaksbergen die voor 1 april 2018 klant zijn bij Rabobank Enschede-Haaksbergen mogen hun stem uitbrengen.
 • Rabobank Enschede-Haaksbergen verplicht organisaties die meedoen aan de Rabo Clubkas Campagne niet tot een tegenprestatie. Wij stellen het wel op prijs als de organisatie een advertentie plaatst in het clubblad, een logo op de site of het reclamebord langs het sportveld laat hangen.
 • De maximale bijdrage is € 2.000,- per vereniging / stichting
De Rabo Clubkas Campagne ondersteunt geen:
 • LTO's
 • Verenigingen en stichtingen die initiatieven buiten het werkgebied van Rabobank Enschede-Haaksbergen steunen.
 • Subafdelingen of subcommissies
 • Verenigingen/stichtingen met politieke en/of religieuze doeleinden
 • Landelijke initiatieven, tenzij ze een lokaal karakter hebben
 • 'Vrienden van'- verenigingen, vrienden-en supportersclubs, clubs van 50, 100 etc., promotiestichtingen en- verenigingen
 • Personeelsverenigingen
 • Winkeliers- en ondernemersverenigingen
 • Huurders(belangen)verenigingen, stichtingen onroerend goed beheer, verenigingen van eigenaren, stichtingen derdengelden, bewonersverenigingen
 • Sporthallen en zwembaden (tenzij meerdere clubs gebruik maken van het gebouw én het geen gemeentelijke organisatie is).
 • Spaar- en beleggingsclubs
 • Organisaties die activiteiten steunen buiten de regio waarin Rabobank Enschede- Haaksbergen werkt
 • Particuliere initiatieven
 • Supportersverenigingen en stichtingen voor kunstgrasvelden
 • Actiecomités
 • Serviceclubs (Rotary, Kiwanie, Lions, etc.) en sociëteiten
 • Feesten
 • Scholen en daaraan gerelateerde verenigingen/stichtingen zoals ouderraden en ouderverenigingen
 • Kinderopvang en peuterspeerzalen
 • Zorginstellingen
 • Restauratie- en exploitatiekosten en verenigingen/stichtingen ten behoeve daarvan
 • Adviesorganen
 • Overkoepelende organen
 • Milieubelastende activiteiten (o.a. gemotoriseerde sporten)
 • Militaire aangelegenheden
 • Spaarkassen
 • Vakbonden
 • Regio- en stadsmarketing