Ledenraadsverkiezingen

Laat uw stem horen voor de kandidaten ledenraad
Leden vormen de kern van onze coöperatieve Rabobank. De ledeninvloed is stevig en structureel verankerd in onze bank via de ledenraad. Als lid kunt u uw stem uitbrengen op de ledenraadsleden.

U kiest de ledenraad!
De ledenraad vormt een representatieve afspiegeling van ons hele ledenbestand, waarbij o.a. rekening gehouden wordt met woonplaats, leeftijd en geslacht. De ledenraad is een belangrijk klankbord voor de directie als het gaat om de kwaliteit van de dienstverlening, de maatschappelijke betrokkenheid van Rabobank Kromme Rijnstreek of bijvoorbeeld de beoogde aanpassingen in de governance

Dit jaar hebben we 10 vacatures voor de ledenraad. Om een goede afspiegeling te krijgen van de Kromme Rijnstreek, draagt de directie 13 kandidaten aan u voor. Wie ziet u graag terug in de ledenraad? Geef voor 31 oktober 2015 uw voorkeur voor maximaal drie kandidaten door.

Voor het online stemmen heeft u een inlogcode en gebruikersnaam nodig, die vindt u op de uitnodiging die u heeft ontvangen (bij uw adresgegevens).

Uitsluitend leden van onze bank mogen stemmen tot 31 oktober 2015. Hierna stelt de directie de uitslag vast in aanwezigheid van twee leden, niet zijnde ledenraadsleden. Als in de uitslag blijkt dat kandidaten overblijven die ieder evenveel stemmen hebben verworven en er bovendien nog een vacature is, beslist het lot.

De uitkomst van de verkiezing maken wij bekend op de ledenavonden van 11 en 12 november 2015. De kandidaten brengen wij vooraf op de hoogte of zij wel of niet in de ledenraad komen. Op 13 november publiceren wij de uitslag op www.rabobank.nl/krs.

Ga naar de kandidaten