Marjolein van den Hoven

Leeftijd: 24
Woonplaats: Houten
Huidige functie: Afgestuurd sociaal geograaf
Nevenfuncties: Lid Kunst na Arbeid

"Met respect voor bestaande tradities, meegaan met nieuwe ontwikkelingen."


Breng uw stem uit