Veel gestelde vragen

Wie kunnen er aan de actie deelnemen en wat zijn de voorwaarden?
Alleen klanten die lid zijn van Rabobank Rijk van Nijmegen, Rabobank Oost Betuwe en Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen kunnen zichzelf met één introducé aanmelden. De aanbieding en de voorwaarden vindt u op deze website.

Tot wanneer kan ik me inschrijven?
Inschrijven kan tot donderdag 30 juni tenzij eerder het maximum van 2.500 deelnemers is bereikt. In dat geval sluit de inschrijving eerder.

Hoeveel mensen mag ik inschrijven?
Een lid mag zichzelf en één introducé inschrijven. Er is een maximum van 2.500 deelnemers in verband met de grootte van de terrassen.

Ik kan me volgens de site niet aanmelden. Hoe kan dit?
Dit kan verschillende redenen hebben. De meest voorkomende reden zijn:

  • U ben klant, maar geen lid. Neem hiervoor contact op met uw Rabobank.
  • U bent na 20 mei 2016 lid geworden. Neem hiervoor contact op met uw Rabobank.
  • Uw gegevens zijn niet correct ingevuld. Probeer het dan nogmaals.

Ik ben geen lid, maar mijn partner wel en hij/zij loopt niet mee. Mag ik op basis van het lidmaatschap van mijn partner deelnemen aan de actie?
Nee, dat mag niet. Alleen leden die ook daadwerkelijk zelf de Vierdaagse lopen, kunnen deelnemen. Mogelijk kunt u zelf het lidmaatschap afnemen. Neem hiervoor contact op met uw Rabobank.

Mijn zoon/dochter loopt de Vierdaagse en wil op basis van mijn lidmaatschap deelnemen aan de actie, mag dat?
Nee, dat mag niet. Alleen leden die ook daadwerkelijk zelf de Vierdaagse lopen, kunnen deelnemen. Kinderen kunnen (met toestemming van ouders) ook een lidmaatschap afnemen. Neem hiervoor contact op met uw Rabobank.

Ik ben geen lid, maar mijn werkgever wel. Mag ik op basis van het lidmaatschap van mijn werkgever deelnemen aan de actie?
Nee, dat mag niet. Alleen particuliere leden die ook daadwerkelijk zelf de Vierdaagse lopen, kunnen deelnemen. Mogelijk kunt u zelf het lidmaatschap afnemen. Neem hiervoor contact op met uw Rabobank.

Wanneer ontvang ik mijn toegangspas? Ik heb mijn toegangspas niet ontvangen, en nu?
U ontvangt een e-ticket direct na uw (goedgekeurde) aanmelding op het e-mailadres dat door u is opgegeven. Dit e-ticket dient u te tonen op de terrassen.
Helaas blijkt dat veel providers de e-mail met het e-ticket tegenhouden en deze in de SPAM-filter plaatsen (vooral gmail). Check daarom altijd eerst u SPAM-filter voordat u uw bank belt.

Ik beschik niet over een computer/e-mailadres, en nu?
U kunt bijvoorbeeld familie, vrienden of buren vragen u hierbij te helpen. Of via een medewerker van uw Rabobank. Een e-mailadres is echter wel verplicht en noodzakelijk. Indien u geen mailadres heeft, kunt u eventueel het e-mailadres van familie, vrienden of buren doorgeven. Op dit adres volgt dan het ook e-ticket en eventuele andere informatie. Er wordt geen schriftelijke correspondentie verzorgd.

Ik wil een wijziging doorvoeren in mijn aanmelding, hoe doe ik dat?
Na u aanmelding kunt u zelf geen aanpassingen meer doen. Voor de aanbieding is het juiste aantal kilometers dat u (en uw introducé) loopt, uw postcode en huisnummer, geboortedatum en het juiste e-mailadres cruciaal. Deze wijzingen kunt u doorgeven aan uw Rabobank en deze worden na 30 juni in een keer afgehandeld. Andere wijzigingen hoeft u in principe niet door te geven.wil).

Hoe zijn leden geïnformeerd?
Leden zijn geïnformeerd door middel van een artikel in het ledenmagazine Dichterbij met deurmatdatum 3 of 4 juni 2016.