Voorwaarden

Om gebruik te maken van de aanbieding gelden een aantal voorwaarden:

Aanmelden
 • U kunt alleen van de aanbieding gebruikmaken als u lid bent van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen, Rabobank Oost Betuwe of Rabobank Rijk van Nijmegen. Bent u lid van een andere Rabobank dan is deelname niet mogelijk.
 • Uw lidmaatschap bij bovengenoemde banken wordt gecontroleerd. Bent u geen lid? Dan kunt u geen gebruik maken van de aanbieding.
 • U kunt alleen van de aanbieding gebruikmaken als u voor de Vierdaagse bent ingeloot en u zelf ook daadwerkelijk deelneemt.
 • Deelname is persoonsgebonden. Het is niet toegestaan derden te laten deelnemen op basis van uw lidmaatschap.
 • U kunt maximaal twee personen per lidmaatschap aanmelden: uzelf en 1 introducé.
 • U dient uw introducé direct met uw eigen aanmelding op te geven. Het is niet mogelijk uw introducé apart of later nog aan te melden.
 • Inschrijven is alleen mogelijk voor particuliere leden. Voor organisaties met een zakelijk lidmaatschap is het niet mogelijk in dienst zijnde medewerkers voor de aanbieding aan te melden.
 • U kunt uzelf en uw introducé aanmelden tot en met donderdag 30 juni 2016. Daarna is aanmelden niet meer mogelijk.
 • U kunt uzelf en uw introducé alleen maar aanmelden via deze website. Telefonische aanmeldingen en schriftelijke aanmeldingen nemen wij niet in behandeling.
 • Indien u niet beschikt over een computer met internet dan kunt u uw aanmelding regelen met iemand in uw omgeving die wel over een computer met internet beschikt of samen met één van onze medewerkers in één van onze kantoren.
Toegang terras
 • Toelating tot onze terrassen gebeurt door middel van het scannen van een speciaal digitaal toegangsbewijs vanaf papier of via uw mobiele telefoon.
 • Nadat u uzelf en uw introducé heeft aangemeld, en uw aanmelding voldoet aan alle voorwaarden, dan ontvangen u en uw introducé direct op het door u opgegeven e-mailadres een digitaal toegangsbewijs met een unieke barcode.
 • U ontvangt één toegangsbewijs voor alle vier de dagen.
 • Het digitale toegangsbewijs met unieke barcode dient u zelf uit te printen en iedere dag te tonen bij het betreden van het Rabobank ledenterras. 
 • Het digitale toegangsbewijs met unieke barcode is ook direct vanaf uw mobiele telefoon te scannen, uitprinten is dan niet nodig.
 • Het digitale toegangsbewijs met unieke barcode is niet overdraagbaar en kan per dag slechts eenmaal gebruikt worden.
 • Alleen deelnemers met een geldig digitaal toegangsbewijs worden tot het Rabobank ledenterras toegelaten.
 • Bent u uw toegangsbewijs verloren of vergeten? Dan kunnen wij u helaas geen toegang tot het terras verlenen.
 • De e-mail met het toegangsbewijs wordt u eenmalig direct na registratie toegestuurd.
 • Indien uw aanmelding niet voldoet aan de voorwaarden dan ontvangt u hierover ook direct een e-mail.
 • Heeft u geen e-mail ontvangen? Check dan eerst uw spam-filter.
Overig
 • Het aantal plaatsen is in verband met de grootte van onze Rabobank ledenterrassen beperkt. Er is daarom een maximum aantal deelnemers ingesteld. Indien dit maximum voor donderdag 30 juni 2016 is bereikt, wordt de mogelijkheid om aan te melden vervroegd gesloten.
 • Daar waar deze voorwaarden niet in voorzien, beslist de directie van de bank waar u bankiert.
   
Oncologiefonds Rabobank steunt het Radboud Oncologie Fonds. Wilt u tijdens de Vierdaagse lopen voor een concreet goed doel, namelijk kankeronderzoek in het Radboudumc? Dan kunt u bij aanmelding voor de Vierdaagseloop op www.devierdaagsesponsorloop.nl aangeven dat u loopt voor het Radboud Oncologie Fonds.