Voorwaarden

Aan de Rabobank Fietstocht zijn voorwaarden verbonden. Zorg ervoor dat u deze leest voordat u zich aanmeldt.

Algemeen

 • De Rabobank Fietstocht 2016 in het Land van Heusden en Altena (hierna: de Rabobank Fietstocht) wordt georganiseerd door de Coöperatieve Rabobank U.A., mede gevestigd in het Land van Heusden en Altena (hierna ”Rabobank Altena”);
 • De voorwaarden van en nadere informatie over de Rabobank Fietstocht zijn beschikbaar via de website Rabobank Fietstocht 2016 en op te vragen bij Rabobank Altena, afdeling Bestuurszaken op telefoonnummer (0183) 50 76 35;
 • Door deel te nemen aan de Rabobank Fietstocht geeft de deelnemer te kennen dat hij instemt met de “Voorwaarden Rabobank Fietstocht 2016” en zich daaraan zal houden;
 • Personeelsleden van Rabobank Altena mogen deelnemen aan de Rabobank Fietstocht;
 • De Rabobank Fietstocht is bedoeld om geld bij elkaar te fietsen voor een deelnemende vereniging, stichting of een maatschappelijke instelling zonder winstoogmerk (hierna: de Deelnemende Vereniging) uit het werkgebied van Rabobank Altena*. Verenigingen, stichtingen of een maatschappelijke instelling zonder winstoogmerk die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, die geen religieus en/of politiek doel dienen en die klant zijn van Rabobank Altena kunnen als Deelnemende Vereniging op de deelnemerslijst opgenomen worden waarvoor geld verdiend kan worden tijdens de Rabobank Fietstocht. Verenigingen en stichtingen die in 2015 opbrengsten uit de Rabobank Fietstocht hebben verkregen, worden automatisch op de deelnemerslijst geplaatst mits zij aan de voorwaarden voldoen. Er is een deelnemerslijst van Deelnemende Verenigingen beschikbaar via de website. Staat een vereniging niet op de deelnemerslijst en voldoet de vereniging wel aan de voorwaarden voor een Deelnemende Vereniging dan kan hiervan melding gemaakt worden bij de afdeling Bestuurszaken van Rabobank Altena, telefoonnummer (0183) 50 75 00. Na controle op en voldoen aan de voorwaarden wordt de vereniging alsnog op de deelnemerslijst geplaatst. Aanmelden kan tot 12 maart 2016;
 • De Rabobank Fietstocht vindt plaats op zaterdag 9 juli 2016. De volwassenenroute bedraagt ongeveer 35 km, de kinderroute ongeveer 15 km;
 • Deelname aan de Rabobank Fietstocht zelf is gratis. Elke deelnemer draagt zelf zorg voor eventuele bijkomende kosten zoals bv. versnaperingen onderweg, een eigen fiets, onderhoud en eventuele reparaties daarvan;
 • Het karakter van de Rabobank Fietstocht is geen wedstrijd maar een prestatietocht;
 • Deelname aan de Rabobank Fietstocht staat open voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan één van de Deelnemende Verenigingen;
 • Alleen deelnemers met een gewone of een elektrische fiets (inclusief tandems) mogen deelnemen aan de Rabobank Fietstocht;
 • Elke deelnemer doet op eigen risico mee en kan op geen enkele wijze Rabobank Altena aansprakelijk stellen voor opgelopen schade en/of letsel;
 • De bank is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure;
 • Rabobank Altena behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen. Het oordeel van de bank over de uitleg en toepasselijkheid van de voorwaarden is beslissend;
 • In een situatie waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Rabobank Altena;
 • Rabobank Altena heeft het recht om bij onvoldoende aanmeldingen en/of slecht weer de Rabobank Fietstocht af te gelasten, deelnemers (zowel verenigingen als ingeschreven fietsers) ontvangen hierover per mail een bericht, naast de mail worden de website, twitter en facebook ingezet;
 • Inschrijving door deelnemers/fietsers is alleen mogelijk via het inschrijfformulier op deze site binnen de gestelde termijn: tot en met 24 juni 2016. Uit veiligheidsoverwegingen sluit de inschrijving wanneer het maximum aantal deelnemers van 3.300 fietsers is bereikt;
 • Rabobank Altena kan tijdens de Rabobank Fietstocht foto’s maken. Deze foto’s kunnen worden gebruikt door Rabobank Altena voor promotionele doeleinden (zowel in print als op digitale en/of sociale media zoals internet en Twitter). Door deelname aan de fietstocht gaat u akkoord met het maken en gebruik van deze foto’s door Rabobank Altena. Gezien het grote aantal verwachte  deelnemers kunnen wij geen uitzondering maken voor personen die niet op deze foto’s willen komen. Als u daarom niet akkoord bent met het maken en gebruik van foto’s tijdens de Rabobank Fietstocht door Rabobank Altena, dient u niet aan de Rabobank Fietstocht mee te doen;

Aanvullende regels voor deelname door kinderen en jongeren

 • Kinderen en jongeren tot 17 jaar dienen toestemming te hebben van een wettelijk vertegenwoordiger voor deelname aan de Rabobank Fietstocht;
 • Kinderen tot en met 12 jaar worden tijdens de Rabobank Fietstocht en bijbehorende activiteiten begeleid door tenminste één volwassene;
 • Deelname aan de kinderroute is mogelijk voor kinderen t/m 12 jaar en maximaal twee begeleiders per kind;
 • Jongeren van 13 tot en met 17 jaar mogen de fietstocht op eigen gelegenheid fietsen.

Vergoeding

 • Per fietser wordt in beginsel één stempelkaart verstrekt;
 • Wanneer u, als volwassene, met één of twee kinderen op dezelfde fiets zit, ontvangt u één stempelkaart. U kunt dus ook één keer aanspraak maken op de vergoeding. Zodra een kind zelfstandig meefietst ontvangt hij/zij een eigen stempelkaart, dit betekent dat het kind een eigen vergoeding ontvangt voor een organisatie van zijn/ haar keuze;
 • Een tandem met twee fietsende deelnemers komt in aanmerking voor twee stempelkaarten en kan dus twee keer aanspraak maken op de vergoeding;
 • Per fietser kan € 15,- verdiend worden voor de gekozen vereniging indien de volledige route wordt uitgereden, alle controleposten bezocht zijn en alle vakjes op de stempelkaart voorzien zijn van de controlepoststempels. Alleen stempelkaarten die voorzien zijn van alle controlepoststempels zijn geldig en komen in aanmerking voor uitbetaling;
 • De vergoeding per volledig uitgereden tocht bedraagt € 15,- per deelnemer en wordt uitbetaald door Rabobank Altena. Deze vergoeding komt ten goede aan de vereniging/ stichting naar keuze van de deelnemer en komt niet ten goede van de deelnemer zelf;
 • Iedere vereniging ontvangt uiterlijk 30 september 2016 het totaal verdiende bedrag op het bij ons bekende rekeningnummer.

* Werkgebied Rabobank Altena
Almkerk, Andel, Babyloniënbroek, Drongelen, Dussen, Eethen, Genderen, Giessen, Hank, Meeuwen, Nieuwendijk, Oudendijk, Rijswijk, Sleeuwijk, Uitwijk, Uppel, Veen, Waardhuizen, Werkendam, Woudrichem, Wijk en Aalburg.

Veiligheid!

Om de Rabobank Fietstocht veilig te laten verlopen, vragen wij u deze regels op te volgen:

 • Houd u aan de verkeersregels;
 • Kinderen jonger dan 12 jaar mogen alleen onder begeleiding deelnemen;
 • Laat kleine kinderen aan uw rechterkant fietsen;
 • Laat de eerste en de laatste fietser in de groep een reflecterend veiligheidshesje dragen;
 • Volg onderweg de instructies van de verkeersregelaars op.