Rabobank Coöperatie Weken #VVS

Rabobank Vaart en Vechtstreek hecht veel waarde aan het versterken van de lokale omgeving. Daarom geven wij jaarlijks vanuit het Fonds Coöperatief Dividend een deel van de winst terug aan de samenleving. Om maatschappelijke initiatieven nog krachtiger te steunen, doen we dit in 2017 wederom via de Rabobank Coöperatie Weken #VVS.

Rabobank Coöperatie Weken #VVS
Tijdens de Rabobank Coöperatie Weken #VVS kunnen leden van Rabobank Vaart en Vechtstreek hun stem uitbrengen op maatschappelijke of economische initiatieven die hun buurt versterken. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen op een initiatief worden uitgebracht, des te meer geld dit initiatief ontvangt. Dit jaar is er € 100.000,- beschikbaar gesteld vanuit de winst voor de Coöperatie Weken, dus doe mee!

Inschrijven kan tot en met 1 oktober. De stemperiode loopt van woensdag 1 november tot en met woensdag 15 november. Alle uitgebrachte stemmen worden geteld en het beschikbare bedrag wordt naar rato verdeeld. Werf daarom via creatieve en inspirerende campagnes zo veel mogelijk stemmen om jullie initiatief waar te maken!

Extra uitkering
Ook dit jaar komen initiatieven rondom een speciaal thema in aanmerking voor een extra bijdrage. Het thema dit jaar is ‘Noaberschap’. Dus alle maatschappelijke en buurtversterkende initiatieven op lokaal niveau die als doel hebben mensen bij elkaar te brengen en de leefbaarheid in de buurt te vergroten komen in aanmerking voor een extra geldbedrag. De prijswinnaars worden gekozen door een afvaardiging van de ledenraad van de bank. Hiervoor is in totaal
€ 20.000,- beschikbaar.

Stemmen
Je kunt vanaf nu tot en met 15 november met je persoonlijke inloggegevens, die je per post ontvangt, jullie stemmen uitbrengen.

Stemmen

Finaleshow
Wil je aanwezig zijn tijdens de grote finaleshow op donderdagavond 23 november, meld je dan hier aan.

Aanmelden