Hulpmiddelen

Op deze pagina staat de presentatie die is gegeven tijdens de kick-off van de Coöperatie Weken waarin dit initiatief verder wordt uitgelegd. Daarnaast staan hier een aantal hulpmiddelen die verenigingen en stichtingen kunnen gebruiken om de Coöperatie Weken in hun netwerk  onder de aandacht te brengen.
 
Beschikbare hulpmiddelen (met daarin een link naar de bijgevoegde documenten):